Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 250

      1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 "buitenlands zeevarende" Scholte Johannes Barend (I3982)
 
2 1829 Josephus Wilhelmus Antonius van Ewijk, die
tot pastoor van Bommel benoemd, derwaarts vertrok
op den 2 Junij 1884. 
van Ewijk Josephus Anthonius Wilhelmus (I1331)
 
3 1: J.G.F. Van Ewijk is geboren ten huize van de ouders; Nieuwe Koekoekstraat 41 te Utrecht.

2: J.G.F. Van Ewijk is jarenlang actief lid geweest van de Utrechtse voetbal- en cricketvereniging U.V.V. (Opgericht in 1903 en anno 2006 gehuisvest in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidse Rijn) en was tot zijn overlijden consul van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. 
van Ewijk Johannes Gerardus Franciscus (I1213)
 
4 1: Kees werd na de oorlog door de luchtmacht in Engeland gestationeerd.
2: Na z’n diensttijd KLM > Calcutta, Tokio etc……… 
van Ewijk Cornelis Hendrikus (I1206)
 
5 1: Na overlijden van schoonvader Nicolaas F van Veen in 1932 is Stephanus, de broer van de overledene, benoemd tot voogd over de drie minderjarige kinderern van moeder, de weduwe van Ewijk–van Veen. Te weten Nicolaas Franciscus, Cornelis Hendrikus en Franciscus Johannes. Op rekening van notaris Warren te Utrecht d.d. 14 december 1932. Aanwezig in dit boek staan o.a. de kosten van de voogdijbenoeming vermeld.
2: Wilhelmus Johannes Franciscus was bij z’n huwelijk werkzaam als slager in het familiebedrijf doch heeft in 1916 het slagersvak vaarwel gezegd en is toen veeverzekeraar geworden hetgeen een verhuizing tot gevolg had op woensdag 5 juli 1916 van de Adelaarstraat te Utrecht naar de Kerkweg 183, eveneens te Utrecht. Dit laatste adres lag toendertijd aan de rand van de stad hetgeen voor z’n werk makkelijker was. 
van Ewijk Wilhelmus Johannes Franciscus (I1190)
 
6 5e regiment der Artillerie van Ewijk Antonius Gerardus (I1225)
 
7 Adrianus Johannes is als voorman van een ploeg tijdens werkzaamheden aan het spoorbaanvak in de buurt van Venlo op 14 juli 1923 onwel geworden en in het ziekenhuis aldaar overleden. van Ewijk Adrianus Johannes (I1229)
 
8 Adrianus Meijer (Genlias inventarisnr: 669 aktenr: 69) erkend bij huwelijk ouders van Ewijk Adrianus (I8064)
 
9 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I1192)
 
10 Arbeider van Glabbeek Jan (I1654)
 
11 Arbeider Hendriks Peter (I1925)
 
12 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I133)
 
13 Artikel in de Tijd d.d. 7-8-1907: Maandag overleed te Arnhem op 57-jarigen leeftijd de heer mr C. B. L. F. van Ewijk, sedert 1883, toen het blad werd opgericht, redacteur-directeur van „De Post". Hij was een zeer bekwaam katholiek journalist, die zijn taak als leider van een locaal blad ten volle begreep en er dan ook een orgaan van maakte, dat in alle opzichten aan de bedoeling der stichters beantwoordde. Aan zijn beleid en voorzichtigheid heelt de provincie Gelderland het voor een niet gering deel te danken, dat de heerschappij der liberale partij er werd gebroken. De Katholieken veiliezen in hem een der beste verdedigers van hun belangen. van Ewijk Cornelis Bernardus Leopoldus Franciscus (I1348)
 
14 Arts Hoogenraad Johan (I2049)
 
15 Bäcker Lasch Georg Friedrich (I2727)
 
16 Bep is geboren in haar ouderlijk huis aan de Adelaarstraat 28 te Utrecht van Ewijk Isabella Johanna Francisca (I1205)
 
17 Bij 1 doopinschtijving wordt zij vermeld als Herrika Cannegieter. Gezin F663
 
18 bij de de Ursulinen van Ewijk Cornelia Maria Louise (I1443)
 
19 bij de Marine Dekker Willem (I862)
 
20 bij de Marine Körber Johannes George (I2694)
 
21 bij de Pandhuisdienst in Nederlands Indië van Vassen Willem Henri (I4616)
 
22 bij Fokker Scholte Dick (I3995)
 
23 Bij het huwelijk erkenden zij hun zoon Gijsbertus van Ewijk Gijsbertus (I6737)
 
24 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I15602)
 
25 Bij hun huwelijk dd 02-06-1852 hebben Stephanus Godijn en Johanna Tienhoven dit kind erkend en alzo gewettigd. Tienhoven Stephanus (I14610)
 
26 Bij hun huwelijk hebben Adrianus van Gerven en Maria Jacoba van Ewijk, Adrianus van Ewijk geboren 5-04-1842 te Utrecht als kind erkend. Gezin F1395058469
 
27 Bij huwelijk 18 Maart 1836 hebben Evert Hilgeman en Annigje Gros dit kind erkend . Hilgeman Evertje (I1994)
 
28 Bij huwelijk is Martina gewettigd Gezin F1244115115
 
29 Bij huwelijk ouders erkend van Ewijk Stephanus (I1297)
 
30 Bij voltrekking huwelijk op02-06-1852 in Utrecht is dit kind erkend. Godijn Johanna Jacoba (I14611)
 
31 Bij voltrekking huwelijk ouders d.d. 2-12-1850 is Pieternella erkend en gewettigd. van der Hammen Petronella (I16121)
 
32 bij Vrumona limonadefabriek te Bunnik de Boer Douwe Hendrik (I416)
 
33 Bovengenoemd kind werd erkend door Johann Herman Aloijsius Groen en Adriana van Eijk bij hun huwelijk.
Zie akte 255, folio 29. deel 3, dato 23-7-1845 
Groen Wilhelm Dirk (I1720)
 
34 Broodbakker Brejaart Franciscus Johannes Anthonius (I5374)
 
35 Burgermeester Hengst Antonius Johannes Jacobus Alphonsus Franciscus Maria Hubertus (I1951)
 
36 Conrector Gymnasium Camphusianum te Gorinchem Landheer Hendrik Cornelis (I12502)
 
37 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I3680)
 
38 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I1210)
 
39 Datum van akte dan wel van overlijden moet onjuist zijn! van Ewijk Geertruida (I6355)
 
40 De bruidegom verklaarde de erkenning met toestemming van de moeder een kind genaamd Johannes Pelgrim, geboren te Utrecht op 22-07-1929. Gezin F1341735379
 
41 De commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht verklaart dat aan Willem Adrianus van Ewijk, geboren te Utrecht, zoon van Stephanus Augustines van Ewijk en Hendrika Maas bij loting van jet jaar 1903 voor de gemeente Utrecht ten deel is gevallen No 356, dat hij bij onherroepelijke uitspraak van de Militaire Raad uit hoofd van lichaamsgebreken (no303 reglement geneeskundig onderzoek) van dienst is vrijgesteld. van Ewijk Willem Adrianus (I1284)
 
42 De familie van der Kuijl waren schippers en vissers in de 17e en 18e eeuw. De "Bergesche anchovis" is door hun ontstaan. van der Kuijl Willem Engelen (I2642)
 
43 De heer Meijer, J. D. H. was op latere leeftijd eigenaar-directeur van de Metaalwarenfebriek N.V. Meijer en Greve, gevestigd op het landgoed ‘Beerschoten’ te De Bilt.
Gedurende de bezettingstijd 1940-1945 heeft hij veel medewerking verleend aan het verzet door o.a. onderdak en verzorging van Joodse kinderen en andere door de S.S. gezochte jongelui en door het verschaffen van valse passen aan militairen die zich moesten melden.
In de laatste jaren van de bezetting voorzag hij zijn personeel ’s middags van een warme maaltijd. Ingediënten hiervoor werden verzorgd in samenwerking met de boer van dit landgoed.
Ook hij vond dat je deze hulp niet hebt gedaan voor een medaille, die je dan ook nog zelf moest aanvragen. De waarde en aanzien van de verzetsmedaille werd hierdoor gedegradeerd. 
Meijer Jan Daniël Hendrik (I2993)
 
44 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F1315501478
 
45 De naam Beenter en Bender zijn één en dezelfde persoon Benders Machiel (I253)
 
46 De Nationale Melitie van de provincie Utrecht verklaart dat Stephanus Augustinus van Ewijk, geboren te Utrecht op 15-3-1856, van beroep kamerbehanger, zoon van Steven van Ewijk en Maria van Unen, tijdens de loting voor de lichting 1876 No 242 ten deel is gevallen, dat hij op 8-5-1876 is ingelijfd en uit hoofde van volbragte dienst op den 7e mei 1881 uit dienst is ontslagen. van Ewijk Stephanus Augustinus (I1279)
 
47 De Nationale Militie van de provincie Utrecht verklaart dat Steven van Ewijk, geboren te Tiel 1819, zoon van Gerardus (overleden) en van Johanna Arts in de jare 1838 is ingeloot onder No 593 hetwelk hem tot den dienst verpligte en daaraan voldaan heeft door vijf jaren te dienen bij de 13e afdeling infantery actief en behoorlijk is ontslagen. van Ewijk Steven (I1254)
 
48 De vader is bij bevalling van het kind reeds overleden. Hoogenboom Pieter (I14673)
 
49 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I1676)
 
50 Directeureigenaar-redacteur van "de Post" - Nieuwsblad voor Gelderland van Ewijk Cornelis Bernardus Leopoldus Franciscus (I1348)
 

      1 2 3 4 5 Volgende»